Generelle Betingelser

 

Alle transporter udføres Jf. CMR-konventionen.

Afsenders rettigheder og forpligtelser:

Afsender har pligt til at sørge for at godset er klar til den aftalte tid, ellers skal der betales ventepenge efter følgende regler.

Kort ventetid: Beregnes kr. 5,00 pr. min.
Lang ventetid: Beregnes pr. time. Kr. 300,00 pr. påbegyndt time max 10 timer pr. døgn. Er ventetiden ud over normal arbejdstid betales der kr. 695,00 kr. til kost og logi. - Efterfølgende påbegyndt døgn kr. 3.695,00.

Emballering:

Der garanteres ikke for uemballeret eller mangelfuldt emballeret gods.

30889889.com rettigheder og forpligtelser:

30889889.com vælger frit, hvilken rute, transportør og fremgangsmåde, 30889889.com måtte finde bedst egnet. Alle transporter udføres i henhold til CMR-lovens regler. 30889889.com har CMR-Forsikring via CODAN. 30889889.com kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for forsinkelser pga. uforudsete hændelser "Force majeure" (fx trafik uheld, kø og ekstreme vejr og vind forhold osv.). 30889889.com tager forbehold for evt. udsolgte færgeafgange i forbindelse med tilbud.

Undersøgelsesret:

30889889.com eller enhver offentlig myndighed, herunder toldmyndigheder, er til enhver tid berettiget til at undersøge indholdet af forsendelser, overladt i 30889889.com varetægt. Undtaget denne regel er farligt gods jf. ADR

EUR-paller:

30889889.com har ikke byttepaller i bilerne. Et evt. krav mod 30889889.com for afregning af paller, vil blive efterfaktureret.

Farligt gods:

30889889.com udfører transport af farligt gods, og alle transporter udføres Jf. ADR-konventionen. Det er vigtigt, at dette bliver oplyst ved bestillingen, da dette kan påvirke planlægning af den mest hensigtsmæssige rute. Husk også at udfylde transportdokument som skal medfølge! kan downloades her.Værdigodstransport:

Transport af værdier af særlig karakter udføres efter forudgående aftale, tilbyder vi at tegner en All Inclusive transportforsikring.
Pris fra kr. 499,- pr. forsendelse. Vi indhenter tilbud fra tur til tur.

Speditionsopgaver:

Vigtigt! Det er afsenders ansvar, at modtager har toldkredit, så ind-fortoldningen af de toldforpligtigede vare går gnidningsfrit. Ved unødig ventetid betales der ventepenge, se venligst øverst på siden.

Priser:

30889889.com regulerer priser en gang om året, næste regulering sker pr. 1. januar. Vi beregner prisreguleringen udfra producentprisindeks "vejgodstransport"

Fakturering:

Fakturering sker løbende. Betalingsbetingelser er standard: Løbende måned + 8 dage. pr. mail. Ved papirfaktura tillægges et gebyr på kr. 89,00. Kredit længden fraviges kun ved forudgående aftale. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 8,20% p.a. og rykkergebyr på kr. 100,00 samt kompensationgebyr på kr. 310,00
Privatpersoner ingen kredit, betaling aftales ved bestilling. fx. MobilePay.